fbpx

GREEN CARE

SVANNINGE
KONTAKT OS
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vi tilbyder uddannelse inden for Landbrug, Køkken, Heste, Metal- og træværksted, Park- og ejendomsservice, Skov- natur & vildtpleje (m. jagt som tilvalg). 

få en uddannelse i praksis

Green Care Svanninge er beliggende for foden af Svanninge Bakker, tæt ind til købsstaden Faaborg. Vi er nærmeste nabo til et af landets mest naturrige områder, nemlig Svanninge Bakker og Bjerge. Vi har alle faciliteter i højeste kvalitet, såsom et stort og tip-top moderne industrikøkken, kantine, et auto- og smedeværksted og snedker- og tømrerværksted, maskinhal, hestestald .m.

Udearealer m. køkkenhave, voliere til opdræt af vildt, boldbaner m.m. 

Vi samarbejder med lokale landmænd, hvor vi har vores aktive landbrug, hvor vi dyrker afgrøder og grønsager, samt producerer økologiske æg, kødkvæg og frilandsgrise. Vi råder over gode undervisningsfaciliteter, herunder også fitnesscenter m.v.  

Få papir på det du kan

Øg dine muligheder for beskæftigelse

Hos os kan du få OCN-beviser på dine praktiske færdigheder og kompetencer

STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vores hverdag

Vi starter hver dag kl. 08.00 og slutter kl. 15.00 – om fredagen kl. 13.00. Hver dag fra kl. 08.00 til 08.30 mødes vi til fælles morgenmad, hvor dagens forløb gennemgås, så vi har et godt udgangspunkt. Herefter deltager man i aktiviteterne på linjerne. Vi prioriterer små hold på linjerne, da det skaber de bedst mulige forudsætninger for at støtte den enkelte elev og samtidig skaber et roligt og forudsigeligt undervisningsmiljø. 
Som elev på vores STU vil du i perioder få mulighed for at komme i erhvervspraktik.

Vi spiser frokost fra kl. 12.00 til 12.45. Eleverne hjælper skiftevis med at lave maden, rydde til side og vaske op. 
Efter frokost fortsætter man aktiviteter på de forskellige linjer eller får undervisning i relevante fag/aktiviteter fx botræning, alt efter behov. Kl. 14.30 får eleverne fri og har pause til kl. 16, hvorefter der er forskellige aktiviteter.

Om eftermiddagen og aftenen benytter vi os af de lokale fritidstilbud i Svanninge. Heriblandt Svanningehallens faciliteter, der består af et helt nyindrettet fitnesslokale, indendørs- og udendørs baner til fodbold, håndbold, badminton og multibane. Som elev på vores STU har du mulighed for at bo i et mindre bofællesskab med 4-6 andre unge.

STU hos Green Care Svanninge

Landbrugslinjen

Hvad laver vi på landbrugslinjen?

   På landbrugslinjen lærer vi, mens vi arbejder med tingene. Derfor foregår undervisningen udenfor mens man er i gang med de praktiske aktiviteter.

Vi råder over en lille kødkvægsbesætning, som dagligt skal passes, fodres og tilses.  Vi har også en hønsefarm, hvor vi dagligt producerer 3.000 økologiske æg, som vi pakker i eget pakkeri og transportere ud til vores mange kunder rundt på Fyn. Vi laver ligeledes natur- og vildtpleje og råder over vores egen 100 ha jagt.

Vi samarbejder med andre lokale landmænd, hvor vi deltager og hjælper med den daglige drift, både når der skal harves, pløjes, sås afgrøder og høstes. Vi har ligeledes en en veterantraktor, som vi i samarbejde med en lokal veterantraktorforening har istandsat. Arbejdet med denne traktor har vi bl.a. brugt til at vise, hvordan en benzinmotor virker og vedligeholdes.

Om vinteren laver vi ligeledes brænde og vedligehold.

 

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af en solid landbrugskultur, hvor det forpligtigende fællesskab er kendetegnende. Både dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme, der skal følges, så dyrene fodres og arbejdet i marken passes. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller reparere en traktor på vores eget auto- og smedeværksted.

Samarbejde med landbrugsskoler

 Vi har et tæt samarbejde med vores lokale landbrugsskoler, hvor du kan tage traktorkørekort. forskellige certifikater og kurser, alt efter interesse og behov. 

Praktikforløb hos lokale landmænd

Vi samarbejder med en række lokale landmænd, som har mulighed for at tage mod praktikanter fra vores STU. Undervisningen på STUen giver eleverne en forståelse for arbejdsoopgaverne i praksis og de praktiske færdigheder eleverne lærer i dagligdagen på STUen, gør at de blliver en del af gårdens team og hurtigt er med i arbejdet på den enkelte gård. 

I job efter STU´en?

Efter 2  1/2 år på uddannelsen hos os, kommer du i udslusningspraktik, hvor du arbejder det sted, hvor vi forventer, der er mulighed for efterfølgende ansættelse. Det er afgørende at vi finder det rette match mellem elev og arbejdsplads. Gennem et grundigt forarbejde, hvor den unges ressourcer og behov for skånehensyn, samt fremtidig boform afdækkes, får vi et godt udgangspunkt for at skabe gode løsninger. Vi mener der er plads til os alle på arbejdsmarkedet. Det handler om at finde den rette arbejdsplads. Vores erhvervsvejleder arbejder målrettet på at finde det rette match mellem arbejdsgiver og elev.

STU hos Green Care Svanninge

Hestelinjen

Vi har heste og har du din egen, har vi plads til den

Vores Hestelinje har gode faciliteter til rådighed bestående af en ridehal, en udendørs ridebane, en round-pen og en hestestald med plads til 22 heste. Der er ligeledes ca. 75 km ridesti, som går gennem det område hvor vi bor .  Vi råder over et passende antal rideheste og det er ligeledes muligt at medbringe egen hest under STU-forløbet.

Hvad lærer man på Hestelinjen?

Vores dagligdag foregår ude i praksis sammen med hestene, hvor hestene skal fodres, tilses og motioneres. Undervisningen er tilrettelagt, således at du efter endt STU, har en grundlæggende viden og praktiske færdigheder omkring hestehold. Vi lærer bl.a. om den daglige pleje, fodring, anatomi, forskellige former for træning, hestens adfærd, sundhed og sygdom m.m. Hvis du drømmer om at arbejde i en hestestald eller gerne vil lære at passe og træne heste, så er Hestelinjen noget for dig. Du har ligeledes mulighed for at ride i din fritid. 

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af en solid landbrugskultur, hvor det forpligtigende fællesskab er kendetegnende. Både dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes og arbejdet i marken passes. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller reparere en traktor i maskinhuset.

Samarbejde med landbrugsskoler

Vi har et tæt samarbejde med vores lokale landbrugsskoler, hvor du kan tage traktorkørekort. forskellige certifikater og kurser, alt efter interesse og behov. 

Praktikforløb

Vi samarbejder med en række landmænd og stutterier, som har mulighed for at tage mod praktikanter fra vores STU. Undervisningen på STUen giver eleverne en forståelse for arbejdsopgaverne i praksis og de praktiske færdigheder eleverne lærer i dagligdagen på STUen, gør at de bliver en del af gårdens team og hurtigt er med i arbejdet på den enkelte gård. Ligeledes er det muligt at få praktikforløb i den store hestestald Brahetrolleborg Green Cares har tilrådighed gennem samarbejdet med Dalum landbrugsskole afd. Korinth.

Når du er færdig med STU´en?

Efter 2  1/2 år på uddannelsen hos os, kommer du i udslusningspraktik, hvor du arbejder det sted, hvor vi forventer, der er mulighed for efterfølgende beskæftigelse . Det er afgørende ,at vi finder det rette match mellem elev og arbejdsplads. Gennem et grundigt forarbejde, hvor den unges ressourcer og behov for skånehensyn, samt fremtidig boform afdækkes, får vi et godt udgangspunkt for at skabe gode helhedsorienterede løsninger. Vi mener der er plads til os alle på arbejdsmarkedet. Det handler om at finde den rette arbejdsplads. Vores erhvervsvejleder arbejder målrettet på at finde det rette match mellem arbejdsgiver og elev.

Natur, Vildt & jagt-linjen

Hvad lærer man på Natur, Vildt & jagt-linjen?

Vi råder over 100 ha landbrugsjord ved Jordløse, hvor vi plejer naturen og udsætter vildt. Vi afholder også jagt på området.  Vores dagligdag foregår meget af tiden på dette naturareal, hvor vi arbejder med grundlæggende kendskab til naturens dyr og planter, vildtpleje og pleje af naturen. Du får også mulighed for at lære at anvende diverse maskiner, lære at fælde træer og har mulighed for at tage jagttegn.

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af et forpligtigende fællesskab, hvor dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme på STUen, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes, arbejdet i marken passes og aktiviteterne omkring skoven og jagten ligeledes skal tilgodeses. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller er på jagt i skoven.

STU hos green Care svanninge

Have & anlægs-linjen

Hvad lærer man på have & Anlægs linjen?

Vi har egen køkkenhave og væksthus. Vores dagligdag foregår udenfor, hvor vi arbejder med grundlæggende kendskab til diverse grøntsager, havens planter, træer og dyreliv. Du lærer at så og forspire dine egne planter, dyrke grøntsager, bær og frugter. Du får mulighed for at lære at arbejde med havefræser, at anvende andre forskellige småmaskiner, som er nyttige når man anlægger, vedligeholder og passer have.

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af et forpligtigende fællesskab, hvor dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme på STUen, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes, arbejdet i marken passes og aktiviteterne omkring skoven og jagten ligeledes skal tilgodeses. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller er på jagt i skoven.

green care svanninge

KONTAKT OS

susan knage møller

Forstander

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

Christina Jensen

Pædagogmedhjælper (Botilbud og Hestelinien)

 

T: +45 
M: cj@btgc.dk

MICHAEL LUND

Faglærer (Landbrug, natur og Jagt) 

T: +45 
M: ml@btgc.dk

Morten neye

Berider og pædagogmedhjælper (Hestelinien)

T: +45
M: mn@btcg.dk

Maria

Pædagog 

T: +45 
M: ch@btgc.dk

Connie Ryager

Pædagogmedhjælper (Botilbud)

T: +45
M: cr@btgc.dk

BRAHETROLLEBORG GREEN CARE

SEND EN BESKED

4 + 10 =

TELEFON & EMAIL

+45 70 27 27 28
info@btgc.dk

KONTORTID

Man-fre: 8.00-16.00
Weekend: Lukket

ADRESSE

Spanget 7
5600 Faaborg

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728