Målgruppe

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Hvem er målgruppen?

 

85, §107 og §108:

Målgruppen er unge/voksne med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, samt udviklingshæmning.

Vi har mulighed for at yde §85 støtte til borgere som er tilknyttet afdelingen i Sødinge.

Vi modtager ikke borgere med voldsom udadreagerende adfærd, dog vil der altid blive lavet en individuel vurdering med henblik på matchning, og derfor vil vi altid anbefale at kontakte os for at drøfte den enkelte.

103 og §104: 

Vi modtager borgere fra hele Fyn som finder vores beskæftigelse interessant og som er visiteret til beskyttet beskæftigelse/samvær.

Vores pædagogiske grundlag

Samarbejde

Vi samarbejder i dagligdagen med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatrikere på flere hospitaler, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring borgeren. Vi udarbejder handleplaner, dokumentation til brug for statusmøder og de nødvendige dokumenter, såsom eventuelle uddannelsesplaner ifb. med STU – opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen, behandlingen og udviklingen hos borgeren.

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: