Målgruppe

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Hvem er målgruppen?

STU
Vi optager unge borgere i alderen fra 16 – 25 år fra hele Danmark til vores STU i Svanninge -med mulighed for bodel.

85, §107 og §108:
Målgruppen er unge/voksne med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, samt udviklingshæmning.

Vi har mulighed for at yde §85 støtte til borgere som er tilknyttet afdelingen i Sødinge.

Vi modtager ikke borgere med voldsom udadreagerende adfærd, dog vil der altid blive lavet en individuel vurdering mhbp. matchning og derfor vil vi altid anbefale at tage kontakt til os for at drøfte den enkelte.

103 og §104: 
Vi modtager borgere fra hele Fyn som finder vores beskæftigelse interessant og som er visiteret til beskyttet beskæftigelse/samvær.

Vores pædagogiske grundlag

Samarbejde

Vi samarbejder i dagligdagen med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatrikere på flere hospitaler, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring borgeren. Vi udarbejder handleplaner, dokumentation til brug for statusmøder og de nødvendige dokumenter, såsom eventuelle uddannelsesplaner i.f.b. med STU – opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen, behandlingen og udviklingen hos borgeren.

Resultater

Vi dokumenterer forløbet af vores terapeutiske behandling af borgerne her hos os. Vores terapeutiske behandlere beskriver og dokumenterer hele forløbet af den enkelte borger fra indskrivning til endt behandling og ophold.  

I forbindelse med STU forløb hjælper vi med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform. Vi anvender metoden OCN (Open College Network) (OCN), som giver mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen. OCN-læringsbeviser kan anvendes ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: