Green Care Beskæftigelse

Green Care Group
Afd. Svanninge

Brahesvej 14
5600 Faaborg

Green Care Group
Afd. Sødinge

Sødingevej 2
5750 Ringe

Beskæftigelse i Sødinge

Arbejdsidentitet for den enkelte borger

Vi arbejder aktivt for at skabe ejerskab for opgaverne på beskæftigelsen, da det er afgørende for arbejdsidentiteten. Der er brug for, at de arbejdsopgaver vi har, bliver løst da det også giver borgerne en følelse af, at der er brug for dem og at deres indsats er vigtig.

I forhold til SEL §103 og §104 er arbejdsopgaverne p.t. som følger:

 • Pasning og vedligehold af ude områder
 • Dyrkning af grøntsager til salg i vores gårdbutik
 • Havehjælp til eksterne kunder
 • Pasning af dyr
 • Køkken og rengøring
 • Praktiske opgaver og mindre reparationsopgaver af maskiner
 • Brændearbejde (fældning, kløvning, stabling og levering af brænde til eksterne kunder)

  Beskæftigelse i Svanninge

   

  Hvor naturen og dyrene er et vigtigt element i hverdagen

  Beskæftigelsen i Svanninge § 103 og § 104

  Vi tilstræber at alle borgere i vores beskæftigelse tilbydes meningsfulde arbejdsopgaver. Meningsfuld beskæftigelse betyder, at aktiviteterne skal være en indsigtsfuld og engagerende aktivitet, som giver borgeren en følelse af formål og selvstændighed. Det skal give mulighed for at alle kan bruge deres evner og talenter, og samtidig styrke selvværdet og selvtilliden.
  Alle borgere kommer med noget de kan og er gode til. Vi har et stort fokus på at skabe et miljø, hvor borgerne oplever sig værdsat og betydningsfulde, og at deres arbejdsindsats har en værdi. Det gør sig gældende for alle uanset visitationsgrundlaget.
  Vi støtter den enkelte, bedst muligt i, at udvikle de potentialer og styrker vi ser. Dertil, at de aktiviteter vi tilbyder, opleves meningsfulde af borgeren. Vores fokus er et inkluderende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter værkstedskulturen højt, ligesom alle får udleveret arbejdstøj.

  Vores erfaring er, at når borgeren føler sig inkluderet og værdsat øges deres trivsel og hverdagen opleves meningsfuld og struktureret.

  Vi bruger største delen af tiden ude i den friske luft og beskæftiger os hver dag med enkle opgaver fx – at fodre dyr,

  • Vande krukker og højbede mm.
  • Vedligeholdende havearbejde
  • Male træværk

  Indimellem har vi gang i lidt større projekter i haven, hvor der ex. køres med traktor, motorsav mm.

  Vha. af årshjul samt et månedligt planlægningsmøde, sikre vi at der hver dag er opgaver og aktiviteter der dækker både et §103 og §104 tilbud.

  Desuden vægter vi at alle dage starter og slutter ens, da vi tror på at en genkendelig struktur er med til at skabe et forudsigeligt arbejdsmiljø, som er trygt at være i.

  EN DAG I BESKÆFTIGELSEN, i Svanninge

  8-8.30 VÆRKSTEDSMØDE

  Vi mødes ved det store bord foran tavlen i værkstedet, og mødes over en kop kaffe.

  På tavlen har vi et stort ugeskema, hvor alle opgaver for den pågældende uge er skrevet op. Vi tager udgangspunkt i den aktuelle dag og får en fællessnak om, hvilke opgaver der er planlagt for dagen. Her får borgerne mulighed for at melde ind på lige præcis den opgave, de har mest lyst til. Afhængigt af den enkelte borgers funktionsniveau, tilpasses valgmulighederne.

  Formålet med morgenmødet er ud over at skabe forudsigelighed, en tydeliggørelse for borgerne i, at der er vigtigt arbejde der skal udføres i dag. At deres arbejdsindsats er betydningsfuld. Dette mener vi er med til at skabe en arbejdsidentitet hos den enkelte.

  Kl. 10.00 KAFFEPAUSE

  Pausebehovet kan være meget individuelt. Der er nogen der har det bedst med at være i gang og arbejde igennem. Og for andre er kaffepausen et vigtigt element, for at have energi til resten af dagen.

  Formiddagspausen bliver ofte valgt til, når den ikke er pålagt. Vi bruger pausen til at øve os i at være nysgerrige på hinandens arbejdsopgaver, og her kan gode arbejdsfællesskaber opstå. Det er også her der næsten altid opstår fjollerier/værkstedshumor. I vores værksted skal man fx holde godt øje med sine sko, de kan tit forsvinde andre steder hen eller gemme på små sten. Det er også her man skal være vågen, når nogen vander med haveslangen. Humor er efterhånden en integreret del, af vores værkstedskultur. Vi er seriøse i vores arbejde, men der er ALTID plads til sjov og ballade.

  Mottoet: det skal været sjovt at gå på arbejde, har vi taget til os.

  Kl. 12.00-12.30 Fælles frokost

  Vi spiser frokost i fælleskøkkenet eller udenfor, hvis vejret tillader det. Vi hjælpes med at række an og koger ofte æg fra vores egne høns. Vi nyder at sidde i det fri med udkig til egne glade dyr, æbletræer og bakkelandskabet i baggrunden.

  Kl. 14.00 Fælles afslutning/afrunding

  Vi slutter alle dage samme sted, som vi mødes om morgenen – om det store bord ved tavlen til en kop kaffe eller en tår koldt at drikke.

  Alle borgerne spørges på skift indtil, hvad de har arbejdet med og hvad der har været godt. Vi har fokus på, at den enkelte øves i at sætte ord på egen arbejdsindsats, så borgerens egen arbejdsidentitet styrkes. Fx oplever vi, at borgerne er gået fra at sige, at dagen har være fin, til at sige, jeg har klippet hæk og fodret dyr.
  Vi sætter flueben ved de arbejdsopgaver vi har arbejdet med. Det vigtige er ikke om vi er blevet færdige eller ej, men at det bliver synligt for alle borgerne at deres arbejdsindsats har haft en betydning og er værdsat.

   

  Det er vores erfaring at den måde at afslutte dagen på, styrker den enkeltes oplevelse af at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor man er betydningsfuld. Vi ser en stolthed og begejstring hos borgerne, når de får sat ord på de ting de hver især har været beskæftiget med, og desuden italesættes ofte samarbejdet borgerne imellem. Borgerne styrkes også i at give hinanden positiv feedback i forhold til deres samarbejde. På den måde, oplever borgerne ikke kun at få anerkendelse og positiv feedback fra personalet, de får den også fra hinanden.

  Et vigtigt element i den fælles afslutning er muligheden for feedback.

  Udover at kunne sætte ord på de ting man laver, er det vigtigt også at have mulighed for at kunne sætte ord på ting, man ikke synes har været godt. I værkstedet vil vi gerne høre det hele. Tingene skal give mening for borgerne, så vi skaber rum til at snakke om det der kunne være bedre – så vi i vores planlægning af opgaver hele tiden sikre, at det tager afsæt i borgernes ønsker og drømme.

  I et ønske om at skabe struktur og forudsigelighed, er det vigtigt hele tiden at justere og tilpasse beskæftigelsen/aktiviteterne, så de giver mening og arbejdsglæde for borgerne.

   

  I vores beskæftigelse indgår også Skovhjælperordningen.

  Vi er ansat af Natur Styrelsen i en Skovhjælper ordning, hvor vi varetager praktiske opgaver på naturlegepladsen ved Svanninge bakker.

  Der er fx:

  • At efterspænde legeredskaberne
  • Kører flis under gynger mm.
  • Samle skrald
  • Rense bålfade
  • Fylde brochure op i beholdere
  • Rengøring i udkigstårnet

  En onsdag om måned har vi en lang dag på naturlegepladsen, hvor vi arbejder med opgaverne. Vi spiser frokost i det fri. Vi laver som oftest mad på bål, rister pølser mm. Der er også rum for lidt pause, og styrkelse af samværet, hvor vi spiller kongespil eller fodbold og allermest, hygger os sammen.

  Hver fredag er vi Skovhjælpere og samler skrald, fylder brochure op og giver pladsen et ”service tjek” hvor vi noterer os, hvad der skal laves på den lange arbejdsdag.

   

  Den lange dag på Naturlegepladsen kan noget særligt, i kraft af at vi er ansatte til at yde et stykke arbejde. Borgerne er fysisk ude i samfundet og løfter en opgave, der har betydning for andre. De bliver på en anden måde en vigtig del af samfundet. På naturlegepladsen møder de bl.a. folk der lufter deres hunde, som italesætter stor taknemmelighed over alt det skrald der bliver fjernet.

   De møder pædagoger fra børnehaver, som lægger mærke til arbejdet med at vedligeholde legepladsen til glæde for børnene og henvender sig med skulderklap og rosende ord til borgerne.

  Borgerne får hermed oplevelsen, af at være en aktiv del af samfundet, hvor deres arbejdsindsats værdsættes.

  Borger Citater:

   

  ”jeg kan godt lide den måde her. At starte i værkstedet. Kunne vi også spise morgenmad hernede”. Poul.”

   

  ”jeg vil gerne være hos jer flere dage. Må jeg det?” Jimmi.

   

  ”jeg har det bare godt i dag. Det kan jeg mærke” Poul mens han sliber borde/bænke og lytter til radio.

  ”jeg er faktisk god til at male” Nico.

   

  ”jeg synes det var træls at vente på at Nico, før jeg kunne komme i gang med mit arbejde”. Martin

   

  ”jeg har arbejdet sammen med Jimmi. Vi har kørt i traktor. Det kunne jeg godt lide” Mikkel.

  Kontakt 

  Camilla Clemmensen

  Camilla Clemmensen

  Afdelingsleder/ visitation

  Henrik Wedel

  Henrik Wedel

  Driftschef

  Lise Haugaard Kristensen

  Lise Haugaard Kristensen

  Afdelingsleder / socialpædagog

  Kontakt information

  Du er altid velkommen til at kontakte os på: