fbpx

Sødinge beskæftigelsestilbud

kontakt os
Telefon og Email
}
Kontortid

Man-fre: 08:00-16:00

Weekend: lukket

Adresse

Sødingevej 2

5750 Ringe

Beskæftigelsestilbud for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Green car Sødinge er en social farm

Green Care Sødinge er en Social Farm, og det betyder, at vi arbejder bæredygtigt og konstruktivt med udsatte voksne og ældre.
Forskning viser, at udeliv, fysisk aktivitet, omgang med dyr og meningsfulde opgaver alle er faktorer, som er medvirkende til at øge livskvaliteten og skabe udvikling.
Derfor kombinerer en Social Farm den sociale indsats i botilbuddet med beskæftigelse i et mindre landbrug, og vi oplever en hverdag med meningsskabende fællesskaber og livskvalitet for udsatte mennesker.

Botilbud og socialpædagogisk støtte/aflastning

Vi arbejder ud fra individuelle mål for beboerne

Vi tilrettelægger den støtte den enkelte har brug for i forhold til at træne, styrke og strukturere Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Vi arbejder med sund kost, samt sundhed og motion i hverdagen, da det er svært for vore beboere at forstå nødvendigheden af et sundt legeme

Botilbud

For voksne (SEL § 107 & § 108) med døgndækning

Aflastning

Socialpædagogisk aflastning (§ 84) med døgndækning

Støtte i eget hjem

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) / beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Arbejdsidentitet for den enkelte

De enkelte arbejdsopgaver udføres ud fra de kompetencer og færdigheder den enkelte har, og vi fastsætter mål for beskæftigelsen sammen med beboeren.

Vi arbejder aktivt for at skabe en arbejdsidentitet for den enkelte. I forhold til opgaverne på beskæftigelsen er det afgørende, at vi har opgaver, som er reelle opgaver og ikke blot “noget vi leger”. Der er brug for, at de arbejdsopgaver vi har bliver løst, og det giver beboerne en følelse af, at der er brug for dem, og at deres indsats er vigtig. Dyr har brug for at blive passet hver dag hele året rundt, og vi oplever at beboerne tager ansvar for dette, når vi involverer dem i planlægningen af opgaverne.

I forhold til SEL §§103 og 104 er arbejdsopgaverne p.t. som følger:

  • Pasning og vedligehold af udeområder
  • Havehjælp til eksterne kunder
  • Pasning af køer, høns og katte
  • Praktiske opgaver og mindre reparationsopgaver/vedligehold af bygninger/biler
  • Brændearbejde (fældning, kløvning, stabling og levering af brænde til eksterne kunder)
  • Motion

Menneskesyn & værdier

Vi arbejder ud fra individuelle mål for beboerne

Vi tror grundlæggende på det bedste i alle mennesker, og vi møder beboerne med respekt og ligeværd. Beboerne er forskellige og har forskellige behov, men vi tror på at fællesskabet er udviklende, og derfor arbejder vi med at skabe de fællesskaber (store som små) som giver mening og grobund for relationer.

Vi arbejder fokuseret på at skabe relationer mellem beboere og personale, og arbejder professionelt med disse relationer, så de skaber tryghed og mening for den enkelte

Faglighed

Tværfaglighed er med til at skabe en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne

Personalegruppen har uddannelser som socialpædagog, pædagogisk assistent, køkkenassistent og landmand. Vi bruger tværfagligheden og vore forskelligheder som en styrke i forhold til hinanden, idet vi hver dag arbejder på, at danne grundlag for en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne.

Vi spiser frokost fra kl. 12.00 til 12.45. Eleverne hjælper skiftevis med at lave maden, rydde til side og vaske op. 
Efter frokost fortsætter man aktiviteter på de forskellige linjer eller får undervisning i relevante fag/aktiviteter fx botræning, alt efter behov. Kl. 14.30 får eleverne fri og har pause til kl. 16, hvorefter der er forskellige aktiviteter.

Om eftermiddagen og aftenen benytter vi os af de lokale fritidstilbud i Svanninge. Heriblandt Svanningehallens faciliteter, der består af et helt nyindrettet fitnesslokale, indendørs- og udendørs baner til fodbold, håndbold, badminton og multibane. Som elev på vores STU har du mulighed for at bo i et mindre bofællesskab med 4-6 andre unge.

Kontakt Sødinge

Susan Knage Møller

Susan Knage Møller

Forstander

Send en besked

3 + 11 =

Kontakt information

Hos Green care group forstår vi at der kan være meget at forholde sig til og at hver situation har individueller prøvelser. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe netop dig.

Sødingevej 2, 5750 Ringe