fbpx

Til kommunen

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 08:00-16:00

Weekend: lukket

Hvem er målgruppen?

Green Care STU, bo- og beksæftigelsestilbud

Vi optager unge borgere i alderen fra 16 – 29 år fra hele Danmark til vores  STU og borgere i samme aldersgruppe til beskæftigelsestilbud, hvor eleven/borgeren enten bor hos os eller i egen bolig med mulighed for støtte.

Ligeledes optager vi voksne borgere fra 18 år og op efter, borgere med psykiske lidelser til vores behandlings- og rehabiliteringstilbud, samt botilbud under § 107 og i egen bolig med § 85 støtte. 

Vores behandlings- og botilbud, STU og beskæftigelsestilbud retter sig til en bred målgruppe af borgere, der fx har psykiske lidelser,  indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer, ADHD, autisme, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og angst m.m.. Det er altid bedst at kontakte os og få en snak om den enkelte unge. 

Vistitation

Hvis I har en borger med psykiske lidelser, med indlæringsvanskeligheder og sociale udfordringer, som I mener kunne passe ind hos os, så kontakt os endelig. Vi anbefaler, at sagsbehandler og pårørende sammen med borgeren kommer på et besøg. Finder I interesse for vores tilbud kan vi anbefale en kort praktik, hvor vi afklarer om vores tilbud er det rette. Herefter aftaler vi, hvornår borgeren starter hos os, dog selvfølgelig forudsat i forbindelse med et evt. STU-forløb, at der foreligger en godkendelse fra hjemkommunen.

Vores pædagogiske grundlag

Samarbejde

Vi samarbejder i dagligdagen med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatrikere på flere hospitaler, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring borgeren. Vi udarbejder handleplaner, dokumentation til brug for statusmøder og de nødvendige dokumenter, såsom eventuelle uddannelsesplaner i.f.b. med STU – opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen, behandlingen og udviklingen hos borgeren.

Resultater

Vi dokumenterer forløbet af vores terapeutiske behandling af borgerne her hos os. Vores terapeutiske behandlere beskriver og dokumenterer hele forløbet af den enkelte borger fra indskrivning til endt behandling og ophold.  

I forbindelse med STU forløb hjælper vi med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform. Vi anvender metoden OCN (Open College Network) (OCN), som giver mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen. OCN-læringsbeviser kan anvendes ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: