Visitation

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Visitation

Hvis I har en borger som I tænker kunne passe ind hos os, så kontakt os endelig. Så vil vores visitationschef i samarbejde med den respektive afdelingsleder vurdere hvorvidt borgeren er i vores målgruppe – dette sker ud fra de fremsendte oplysninger.

Vurderes borger at være i vores målgruppe vil næste skridt være at vi kontakter socialrådgiveren og aftaler et observationsbesøg i borgerens nuværende hjem. Er dette ikke en mulighed, ser vi gerne at borgeren kommer på besøg hos os, evt. med pårørende og/eller socialrådgiver.

Vi vil ligeledes bruge tid på at tale med de personer som kender borgeren bedst og som kan give os en indsigt i borgerens hverdag.

Ved indskrivning på vores beskæftigelse skal borgeren selv sørge for sikkerhedssko og/eller gummistøvler.

STU:
Finder borgeren og I interesse for vores tilbud kan vi anbefale en kort praktik, hvor vi afklarer om vores tilbud er det rette for borgeren.

 

Visitation

Hvis I har en borger med psykiske lidelser, med indlæringsvanskeligheder og sociale udfordringer, som I mener kunne passe ind hos os, så kontakt os endelig. Vi anbefaler, at sagsbehandler og pårørende sammen med borgeren kommer på et besøg. Finder I interesse for vores tilbud kan vi anbefale en kort praktik, hvor vi afklarer om vores tilbud er det rette. Herefter aftaler vi, hvornår borgeren starter hos os, dog selvfølgelig forudsat i forbindelse med et evt. STU-forløb, at der foreligger en godkendelse fra hjemkommunen.

Vores pædagogiske grundlag

Samarbejde

Vi samarbejder i dagligdagen med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatrikere på flere hospitaler, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring borgeren. Vi udarbejder handleplaner, dokumentation til brug for statusmøder og de nødvendige dokumenter, såsom eventuelle uddannelsesplaner i.f.b. med STU – opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen, behandlingen og udviklingen hos borgeren.

Resultater

Vi dokumenterer forløbet af vores terapeutiske behandling af borgerne her hos os. Vores terapeutiske behandlere beskriver og dokumenterer hele forløbet af den enkelte borger fra indskrivning til endt behandling og ophold.  

I forbindelse med STU forløb hjælper vi med afklaring af fremtidig beskæftigelses- og boform. Vi anvender metoden OCN (Open College Network) (OCN), som giver mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen. OCN-læringsbeviser kan anvendes ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: