Hvad tilbyder vi

* Botilbud
* Beskæftigelsestilbud

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag -fredag: 9:00-15:00

Weekend: lukket

Sødingevej 2, Ringe

Brahesvej 14, Faaborg

 

Botilbud og beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

Vi er et botilbud på Fyn, med 2 afdelinger.
En i Svanninge nær Faaborg og en i Sødinge nær Ringe.
I vores afdeling i Svanninge er aldersgruppen 16-35 år.
Og i Sødinge hedder aldersgruppen 18-99 år. 

Dette tilbydes i Sødinge, nær Ringe: 

 • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
 • Botilbud (SEL §§ 107 og 108)
 • Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

 

Dette tilbydes i Svanninge, nær Faaborg:

 • Botilbud (SEL §§ 107 og 108)
 • SEL § 66 stk. 1. nr. 5
 • Aktivitets- samværstilbud (SEL §104)
 • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Vi arbejder målrettet efter at skabe mening og livskvalitet for den enkelte borger

Helhedsorienteret indsats og pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang og de pædagogiske metoder, der anvendes i de tilbud vi tilbyder, tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, interesser, kompetencer og behov. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, hvor det gennemgående fokus er, at borgeren opnår mest mulig livskvalitet, autonomi og en meningsfuld hverdag – også i tiden efter os.

Beskæftigelsen

Green Care Group arbejder for at skabe livsglæde og succesoplevelser for vores borgere. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet der ikke er knyttet til bestemte diagnoser.

 

Vi tilbyder beskæftigelse inden for følgende områder:
 • Køkken
 • Værksted
 • Natur- og vildtpleje
 • Have & ejendomsservice
 • Mini landbrug
 • Pasning af offentlige skovområder i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen 

 

Botilbud

Green Care Sødinge botilbud

Beskæftigelsestilbud

Green Care Group beskæftigelsestilbud

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: