Vores tilbud

* Botilbud
* Beskæftigelsestilbud
* Terapeutisk behandlingstilbud
* STU

Telefon og Email
}
Kontortid

Man-fre: 09:00-15:00

Weekend: lukket

Adresse

Damgårds Allé 109

5300 Kerteminde

Botilbud, beskæftigelsestilbud, terapeutisk behandlingstilbud og STU 

Vi beskæftiger os samlet set med en bred målgruppe. Under de enkelte tilbud er det udspecificeret, hvilken målgruppe det specifikke tilbud henvender sig til.  Vi tilbyder uddannelse og beskæftigelse inden for følgende områder:

Landbrug, køkkenlinie, værkstedslinie, natur- og vildtpleje, hestelinie og have & ejendomsservice

Vi tilbyder: 

Rehabilitering og psykoterapeutisk behandling for borgere med sindslidelser og stress. 

 

  • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU (Lov 564)
  • Aktivitets- og samværstilbud i fritiden (SEL § 104)
  • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
  • Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB § 32)
  • Ressourceforløb
  • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
  • Bofælleskaber med træning i at bo i eget hjem (SEL § 66 stk. 1. nr. 5 og § 107)
  • Kollegieboliger/lejligheder med personlig støtte

Botilbud og socialpædagogisk støtte/aflastning

Vi arbejder ud fra individuelle mål for beboerne

Vi tilrettelægger den støtte den enkelte har brug for i forhold til at træne, styrke og strukturere Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Vi arbejder med sund kost, samt sundhed og motion i hverdagen, da det er svært for vore beboere at forstå nødvendigheden af et sundt legeme

Botilbud

Green Care Sødinge botilbud

Beskæftigelsestilbud

Green Care Sødinge beskæftigelsestilbud

STU 

Særlig tilrettelagt uddannelse i Svanninge

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: