altid med hele mennesket i centrum:

Green Care: - et helhedsorienteret behandlings- beskæftigelses- og bo- tilbud.
KONTAKT OS
Høj faglighed, tryghed og forudsigelighed

Terapeutisk behandlingsforløb – Beskæftigelsestilbud- Botilbud +  STU – og Familiepleje.

 Green Care Group er en koncern af mindre private institutioner og virksomheder, som alle arbejder aktivt med social, økologisk og økonomisk bæredygtighed inden for konceptet, Green Care Social Farming. Et mindre eller mellemstort landbrug  – eller et andet udeerhverv der i deres arbejde beskæftiger sig med natur og dyr, med social omsorg, socialpædagogiske og socialpsykiatriske terapeutiske behandlinger i deres indsatser.

Alle vores tilbud tager udgangspunkt i en aktiv hverdag i naturen, i landbrug eller andre udeerhverv og i samværet med dyr, herunder især heste. 

I alt hvad vi gør, tager vi hensyn til den enkeltes ressourcer og personlige formåen. Men vi tilstræber samtidig også, at “flytte” og udvikle vores indskrevne borgere til en så selvstændig og positiv tilværelse som det er muligt i deres tid efter os. Altså rehabilitering. 

Hos os indgår den daglige beskæftigelse, som en del af vores behandlingsforløb. 

Vi tilbyder helhedsorienterede indsatser, med en terapeutisk behandling, hvor det gennemgående fokus er, at personen opnår mest mulig livskvalitet, autonomi og en fremtidig meningsfuld hverdag. Vores terapeutiske behandling og de sociale indsatser, sammen med vores beskæftigelsesområder, sker i sammenspil med en bæredygtig landbrugsudvikling, der er lokalt forankret. 

Kort fortalt

Hverdag der giver mening

Green Care Group har valgt at arbejde med – og udvikle forskellige socialpædagogiske, socialpsykiatriske og terapeutiske tilbud med udgangspunkt i aktiviteter udendørs, altså ude i den fri og rå natur, da al forskning viser, at ophold i naturen, i dagslys, kombineret med fysisk aktivitet og det at omgås dyr, alt sammen er medvirkende til at øge livskvaliteten og hele ens helbredstilstand, både fysisk og psykisk. Dette kan give sig udslag i øget livsglæde, øget selvværd og selvtillid, mindre aggression og at man som menneske kommer til at fungere bedre socialt og man får bedre betingelser for indlæring.

Da vi har flere tilbud, får du her en oversigt. Du/I er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om os eller komme på besøg og se vores tilbud og faciliteter.

Vores afdelinger
SVANNINGE - FYN

STU med:  1. Landbrug  2. Køkkenlinie - Jord til Bord 3. Hestelinie. 4. Metal- og træværksted 5. Park- og ejendomsservice  6. Skov, natur og vildtpleje (m. mulighed for jagt) 

Sødinge - FYN

Botilbud & beskæftigelse

Social Farming - Dagbeskæftigelsestilbud

GREEN CARE GROUP

SAMARBEJDSPARTNERE

GREEN CARE GROUP

SEND EN BESKED

1 + 12 =

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728