fbpx

Sødinge botilbud

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Adresse

Sødingevej 2

5750 Ringe

Botilbud og socialpædagogisk støtte

Vi arbejder ud fra individuelle mål for borgerne

Vi arbejder ud fra den kommunale SEL §141 handleplan i forhold til at støtte, styrke og strukturere Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Vi arbejder på at vores borgere lever et så sundt liv som muligt, under hensyntagen til deres selvbestemmelsesret.

Botilbud for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Green Care Sødinge er en social farm

Green Care Sødinge er en Social Farm og det betyder, at vi arbejder bæredygtigt og helhedsorienteret med udsatte voksne. Vi kombinerer den sociale indsats i botilbuddet med vores beskæftigelse i et mindre landbrug og derved oplever vi en hverdag med meningsskabende fællesskaber og livskvalitet for borgerne.
Forskning viser, at udeliv, fysisk aktivitet, omgang med dyr og meningsfulde opgaver alle er faktorer, som er medvirkende til at øge livskvaliteten og skabe udvikling.

Botilbud

For voksne (SEL § 107 & § 108) med døgndækning

Beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) / beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Støtte i eget hjem

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Beskæftigelse på Udeholdet

Arbejdsidentitet for den enkelte borger

Vi arbejder aktivt for at skabe ejerskab for opgaverne på beskæftigelsen, da det er afgørende for arbejdsidentiteten. Der er brug for, at de arbejdsopgaver vi har, bliver løst da det også giver borgerne en følelse af, at der er brug for dem og at deres indsats er vigtig. 

I forhold til SEL §103 og §104 er arbejdsopgaverne p.t. som følger:

  • Pasning og vedligehold af ude områder
  • Dyrkning af grøntsager til salg i vores gårdbutik
  • Havehjælp til eksterne kunder
  • Pasning af dyr
  • Køkken og rengøring
  • Praktiske opgaver og mindre reparationsopgaver/vedligehold af bygninger og biler
  • Brændearbejde (fældning, kløvning, stabling og levering af brænde til eksterne kunder)
  • Motion

Menneskesyn & værdier

Fokus på fællesskab

Vi møder borgerne ligeværdigt og med respekt. Borgerne er forskellige og har forskellige behov, men vi tror på at fællesskabet er udviklende.

Vi arbejder fokuseret på at skabe relationer mellem borgere og personale, og arbejder professionelt med disse relationer, så de skaber tryghed og mening for den enkelte

Faglighed og pædagogik

Tværfaglighed er med til at skabe en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne

Personalegruppen har uddannelser som socialpædagog, pædagogisk assistent, køkkenassistent og landmand. Vi bruger tværfagligheden og vore forskelligheder som en styrke i forhold til hinanden, idet vi hver dag arbejder på, at danne grundlag for en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne.

Kontakt Sødinge

Susan Knage Møller

Susan Knage Møller

Forstander

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på:

Sødingevej 2, 5750 Ringe