Sødinge botilbud

Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag – Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Adresse

Sødingevej 2

5750 Ringe

Botilbud og socialpædagogisk støtte

Vi arbejder ud fra individuelle mål for borgerne

Vi arbejder ud fra den kommunale SEL §141 handleplan i forhold til at støtte, styrke og strukturere Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Vi arbejder på at vores borgere lever et så sundt liv som muligt, under hensyntagen til deres selvbestemmelsesret.

Botilbud for voksne

– Med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 

Green Care Sødinge er en social farm

Green Care Sødinge er en Social Farm og det betyder, at vi arbejder bæredygtigt og helhedsorienteret med udsatte voksne. Vi kombinerer den sociale indsats i botilbuddet med vores beskæftigelse i et mindre landbrug og derved oplever vi en hverdag med meningsskabende fællesskaber og livskvalitet for borgerne.
Forskning viser, at udeliv, fysisk aktivitet, omgang med dyr og meningsfulde opgaver alle er faktorer, som er medvirkende til at øge livskvaliteten og skabe udvikling. 

Love om social service på Green Care afd. Sødinge 

§103 (beskyttet beskæftigelse)

§104 (aktivitets- og samværstilbud)

§107 (midlertidigt botilbud)

§108 (længerevarende botilbud)

Botilbud

For voksne (SEL § 107 & § 108) med døgndækning

Beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) / beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Støtte i eget hjem

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Beskæftigelse på Udeholdet

Arbejdsidentitet for den enkelte borger

Vi arbejder aktivt for at skabe ejerskab for opgaverne på beskæftigelsen, da det er afgørende for arbejdsidentiteten og derfor har borgerne titlen medarbejder. Der er brug for, at de arbejdsopgaver vi har, bliver løst da det også giver borgerne en følelse af, at der er brug for dem og at deres indsats er vigtig.

Selv- og medbestemmelse

Hver fredag holdes der medarbejdermøde for borgerne, hvor der skiftevis er 2 medarbejdere der er mødeledere og bestemmer de 2 sange der synges. De har i løbet af dagen haft et møde med en pædagog og de har fået støtte til hvad der er på dagsordenen på mødet. Dette fremmer deres ejerskab over arbejdsopgaver og arbejdssted, og giver dem desuden en forståelse af at deres mening er betydningsfuld.

 

I forhold til SEL §103 og §104 er arbejdsopgaverne p.t. som følger:

  • Pasning og vedligehold af ude områder
  • Dyrkning af grøntsager til salg i vores gårdbutik
  • Havehjælp til eksterne kunder
  • Pasning af dyr
  • Køkken og rengøring
  • Praktiske opgaver og mindre reparationsopgaver/vedligehold af bygninger og biler
  • Brændearbejde (fældning, kløvning, stabling og levering af brænde til eksterne kunder)
  • Motion

Menneskesyn & værdier

Fokus på fællesskab

Vi møder borgerne ligeværdigt og med respekt. Borgerne er forskellige og har forskellige behov, men vi tror på at fællesskabet er udviklende.

Vi arbejder fokuseret på at skabe relationer mellem borgere og personale, og arbejder professionelt med disse relationer, så de skaber tryghed og mening for den enkelte

Faglighed

Vi ansætter overvejende faguddannet personale, og personalets kompetencer er sammensat efter hvilke behov, der er i borgergruppen. Skulle der opstå specielle behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursusforløb eller anden kompetencegivende undervisning for at imødekomme behovet.

Vi arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helhedsmenneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv.

Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv.

Personalet møder altid borger med accept og forståelse for situation og behov og arbejder altid ud fra at møde borger indenfor nærmeste udviklingszone (NUZO).

Ergoterapi anvendes som faglig tilgang i forhold til aktiviteter, hvor der bl.a. er fokus på nærmeste udviklingszone (NUZO).

Kontakt Sødinge

Camilla Clemmensen

Camilla Clemmensen

Afdelingsleder og visitation

Pernille Møller Rasmussen

Pernille Møller Rasmussen

Administration / Some / Hesteansvarlig

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på:

Sødingevej 2, 5750 Ringe