fbpx

Om Green Care Group

Hvad er Green Care

Green Care Group

Organisation

Green Care Group er en koncern af mindre virksomheder, der aktivt arbejder med Green Care konceptet og udviklingen af socialpædagogiske projekter og – indsatser, hvor der tages afsæt i natur og landbrug, herunder sociale farme, uddannelser, kurser og certificeringer indenfor landbrug og fødevarer, produktion af bæredygtige råvarer, samt daglig drift af socialpædagogiske institutioner med fokus på livskvalitet og meningsfuld beskæftigelse.

Virksomheden består af 4 primære virksomhedstyper

01. Green Care Group

Koncernen er til daglig ledet af Henrik Baier Wedell, der er CEO og driftschef i samarbejde med bestyrelsesformand Bjarne Clemmensen, der sammen med sin hustru, Birgitte Skifter Clemmensen, er grundlægger af Green Care Group koncernen i Danmark. En professionelt ansat bestyrelse er med til at sikre at alle enheder følger koncernens fælles værdier og visioner.
Green Care Group understøtter de forskellige socialpædagogiske tilbud og projekter med HR, ledelsesrådgivning, forretningsudvikling, pædagogisk psykologisk sparring og supervision. Derudover tilbyder Green Care Group administrative løsninger i form af bogholderi, kontrakthåndtering og markedsføring.

02. Institution/bosted

Socialøkonomisk virksomhed

Institutioner og botilbud, godkendt under socialtilsynet til indsatser under §103, 104, 66, stk. 1 nr. 5, 107 og 108. Green Care Group tilbyder socialpædagogiske indsatser, psykoterapeutisk behandling og rehabiliteringsforløb med fokus på at det enkelte menneske oplever livskvalitet og støttes i et så selvstændigt liv som muligt i tiden efter ophold hos Green Care. For den enkelte borger bidrager de daglige aktiviteter med afsæt i naturen, landbruget og dyr til en aktiv og stabil hverdag med meningsfuld beskæftigelse.

03. Social farm

Vor socialøkonomisk virksomhed

Koncernen er til daglig ledet af Henrik Baier Wedell, der er CEO og driftschef i samarbejde med bestyrelsesformand Bjarne Clemmensen, der sammen med sin hustru, Birgitte Skifter Clemmensen, er grundlægger af Green Care Group koncernen i Danmark. En professionelt ansat bestyrelse er med til at sikre at alle enheder følger koncernens fælles værdier og visioner.
Green Care Group understøtter de forskellige socialpædagogiske tilbud og projekter med HR, ledelsesrådgivning, forretningsudvikling, pædagogisk psykologisk sparring og supervision. Derudover tilbyder Green Care Group administrative løsninger i form af bogholderi, kontrakthåndtering og markedsføring.

04. Academy

Socialøkonomisk virksomhed

Vores akademi skal forestå al udvikling af vores behandlinger og pædagogiske metoder vi anvender i vores institutioner og den kommende familiepleje. Akademiet vil ligeledes forestå intern undervisning og uddannelse af vores medarbejdere, samt til vores kommende plejefamilier. Ligeledes skal akademiet forstå ekstern uddannelse og kursusvirksomhed. 

Green Care i Danmark

Green Care Group og samarbejdet med Green Care Netværket

I Danmark er der flere forskellige tilbud rettet mod forskellige målgrupper og brugerproblematikker, som anvender green care. Green Care Group samarbejder med Green Care Netværket, der er en frivilligt drevet, non-profit organisation, som udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag på green care området. Green Care Netværket har fokus på at udvikle praksis og fremme forskning, vidensgenerering, vidensdeling og dokumentation af anvendte metoder inden for green care både nationalt og internationalt ud fra et tværfagligt og tværvidenskabeligt perspektiv.

Hvad siger eksperterne om Green Care i Danmark?

Hvad siger eksperterne i Danmark?

Lederen af institutionen Søtofte i Ringsted, Carsten Ørting, der er en af initiativtagerne til at få fokus på Green Care i Danmark, fortæller, at der findes mange forskellige initiativer i Danmark, som falder ind under konceptet Green Care – Grøn Omsorg. Men i modsætning til de fleste andre lande, så har Danmark ikke én samlet strategi for grønne omsorgsprojekter, ligesom Danmark heller ikke har fået omsorgsprojekterne samlet under en eller anden form for organisering. Dette ville ellers komme både de psykisk sårbare og de socialt udsatte, samt landbrugene til gavn.

 Det ville gavne Danmark, hvis Miljø- og Fødevareministeriet og Social- og Indenrigsministeriet finder sammen og fælles tager initiativ til et grundlag for, at der kan laves en entydig national strategi for Green Care i Danmark.

Seniorforsker Karen Thodborg, der forsker i husdyrs adfærd på Århus Universitet, beskæftiger sig med, hvordan terapeutisk kontakt med dyr påvirker mennesker. Karen Thodborg mener, at selvom der mangler evidensbaseret viden, så peger al erfaring på at håndtering og interaktioner med dyr i en landbrugsmæssig kontekst kan have en positiv effekt på sårbare mennesker.

Jeg tænker desuden, at det kan virke mere meningsfuldt end meget andet, som denne gruppe ofte bliver udsat for og sat til. Der er meget, der tyder på, at kontakt med dyr kan have beroligende effekter og på andre måder være stimulerende, men der behøves mere forskning inden for området ” siger Karen Thodborg.

Sammen med forskere fra andre nordiske lande har Karen Thodborg startet et forskningsnetværk, der har til formål at tilvejebringe mere viden om Green Care konceptet.

Seniorforsker i landskabsanalyse og planlægning, Ole H. Caspersen, er enig i, at Danmark går glip af meget ved ikke at udbrede, samle og certificere Green Care.

Ole H. Caspersen har beskæftiget sig med Green Care – Social Farming i en længere årrække. Han oplever en stigende interesse for Green Care fra rigtig mange landbrug.

Jeg får en del henvendelser fra flere landbrug, som gerne vil i gang, men jeg synes, at mange af initiativerne vanskeliggøres af, at der ikke er etableret en egentlig hjælpefunktion, som indebærer kontakt og hjælpefunktion på området” – siger Ole H. Caspersen og foreslår et videns- og rådgivningscenter for Green Care. Noget han mener kræver opbakning fra Social- og Indenrigsministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.   

Der er opbakning fra Landbruget til Green Care i Danmark. Familieudvalget i Familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug og Fødevarer støtter op omkring projektet. De mener, at det kan være med til at skabe vækst i landzonerne og give mange nye arbejdspladser til landbruget. Forkvinden for Familieudvalget, Inger Skamriis Andreasen, deltager selv i den fælles nordiske workshop for forskning i Green Care projektet i norden.

Hvem er ledelsen

Daglig ledelse

Bjarne Clemmensen

Bjarne Clemmensen

Bestyrelsesformand

Henrik Wedell

Henrik Wedell

Direktør

Susan Knage Møller

Susan Knage Møller

Forstander og Pædagogisk leder

Bestyrelse 

Bjarne Clemmensen

Bjarne Clemmensen

Bestyrelsesformand

Jesper Theodorsen

Jesper Theodorsen

Næstformand

Lilly Jørgensen

Lilly Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Erik Wanscher

Erik Wanscher

Bestyrelsesmedlem

Chef for Syddansk Erhvervsskole Afd. Odense.

Mail: info@btgc.dk

Bent Clemmensen

Bent Clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Pens. skoleleder

Mail: info@btcg.dk

Henrik Wedell

Henrik Wedell

Direktør

(ikke stemmeberettiget)

Mail: info@btgc.dk

Susan Knage Møller

Susan Knage Møller

Forstander og Pædagogisk leder

Send en besked

8 + 2 =

Kontakt information

Hos Green care group forstår vi at der kan være meget at forholde sig til og at hver situation har individueller prøvelser. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe netop dig.

Damgårds Allé 109, 5300 Kerteminde