GREEN CARE

SØDINGE
KONTAKT OS
Botilbud

Botilbud for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Green Care Sødinge er en Social Farm

Green Care Sødinge er en Social Farm, og det betyder, at vi arbejder bæredygtigt og konstruktivt med udsatte voksne og ældre.
Forskning viser, at udeliv, fysisk aktivitet, omgang med dyr og meningsfulde opgaver alle er faktorer, som er medvirkende til at øge livskvaliteten og skabe udvikling.
Derfor kombinerer en Social Farm den sociale indsats i botilbuddet med beskæftigelse i et mindre landbrug, og vi oplever en hverdag med meningsskabende fællesskaber og livskvalitet for udsatte mennesker.

For voksne (SEL § 107 & § 108) med døgndækning

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) / Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Socialpædagogisk aflastning (§ 84) med døgndækning

Individuelle mål

I forhold til botilbud og socialpædagogisk støtte/aflastning arbejder vi ud fra individuelle mål for beboerne

Vi tilrettelægger den støtte den enkelte har brug for i forhold til at træne, styrke og strukturere Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Vi arbejder med sund kost, samt sundhed og motion i hverdagen, da det er svært for vore beboere at forstå nødvendigheden af et sundt legeme

arbejdsidentitet for den enkelte

De enkelte arbejdsopgaver udføres ud fra de kompetencer og færdigheder den enkelte har, og vi fastsætter mål for beskæftigelsen sammen med beboeren.

Vi arbejder aktivt for at skabe en arbejdsidentitet for den enkelte. I forhold til opgaverne på beskæftigelsen er det afgørende, at vi har opgaver, som er reelle opgaver og ikke blot “noget vi leger”. Der er brug for, at de arbejdsopgaver vi har bliver løst, og det giver beboerne en følelse af, at der er brug for dem, og at deres indsats er vigtig. Dyr har brug for at blive passet hver dag hele året rundt, og vi oplever at beboerne tager ansvar for dette, når vi involverer dem i planlægningen af opgaverne.

I forhold til SEL §§103 og 104 er arbejdsopgaverne p.t. som følger:

  • Pasning og vedligehold af udeområder
  • Havehjælp til eksterne kunder
  • Pasning af køer, høns og katte
  • Praktiske opgaver og mindre reparationsopgaver/vedligehold af bygninger/biler
  • Brændearbejde (fældning, kløvning, stabling og levering af brænde til eksterne kunder)
  • Motion
Green Care Sødinge

Menneskesyn & værdier

 Vi tror grundlæggende på det bedste i alle mennesker, og vi møder beboerne med respekt og ligeværd. Beboerne er forskellige og har forskellige behov, men vi tror på at fællesskabet er udviklende, og derfor arbejder vi med at skabe de fællesskaber (store som små) som giver mening og grobund for relationer.

Vi arbejder fokuseret på at skabe relationer mellem beboere og personale, og arbejder professionelt med disse relationer, så de skaber tryghed og mening for den enkelte

Faglighed

Tværfaglighed er med til at skabe en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne

Personalegruppen har uddannelser som socialpædagog, pædagogisk assistent, køkkenassistent og landmand. Vi bruger tværfagligheden og vore forskelligheder som en styrke i forhold til hinanden, idet vi hver dag arbejder på, at danne grundlag for en udviklende og meningsfyldt hverdag for beboerne.

Hjemlighed er et begreb som betyder meget på Green Care Sødinge, da beboerne jo netop bor her og har hver deres opfattelse af hvad et hjem indeholder. Vi skal være nysgerrige og respektfulde i forhold til beboernes valg af hjemlighed. Det er derfor også respektfuldt at arbejde med motivationen for forandringer, hvis beboer træffer valg der er skadelige for dem selv.

Vores grundlag er socialpædagogik og relations pædagogik, og vi bruger relationer til at skabe en hverdag, hvor beboerne kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Vi har fokus på selvbestemmelse og arbejder individuelt med den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer.

BILLEDER FRA SØDINGE

SØDINGE

KONTAKT OS

Susan Knage Møller

Forstander

T: +45 51212178
M: skm@btgc.dk

GREEN CARE SØDINGE

SEND EN BESKED

12 + 6 =

TELEFON & EMAIL

+45 70 27 27 28
info@btgc.dk

KONTORTID

Man-fre: 8.00-16.00
Weekend: Lukket

ADRESSE

Sødingevej 2

5750 Ringe

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728