Ydelsesbeskrivelse

Green Care Group

Formål

Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 11 (§66) og kapitel 20 (§107 og §108)
Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra handle/betale kommune.
Formålet med den pædagogiske indsats er at udvikle og kvalificere den unge til et så selvstændigt liv som muligt ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor formålet er at bringe den unges egen motivation i spil, ud fra den unges ønsker, håb og drømme for fremtiden.
Green Care afd. Svanninge tilbyder bl.a. udredning- og afklaringsforløb i vores §107 boliger.
Støtten tager afsæt i at udvikle og beskrive borgers støttebehov i forhold til fremtidigt støttebehov efter eventuelt endt ophold på Green Care afd. Svanninge
Længde på sådan et forløb er individuelt alt efter, hvilke kompetencer og færdigheder borger har ved indflytningsdato.
Der er ansat fagligt personale med myndighedserfaring, som har erfaring med brug af Voksenudredningsmetoden (VUM) – KL’s fælles faglige begreber (FFB) og funktionsevneguiden og FKO (faglige kvalitetsoplysninger)

Målgruppe

Aldersgruppe 17 år og opefter, herunder er 5 pladser op til 35 år.

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Udviklingsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Udviklingshæmning

Fysiske rammer

Green Care afd. Svanninge er oprindelig en 4-længet gård, der tidligere er kendt under navnet Kastaniely. Stedet ligger for enden af Svanninge bakker tæt på Faaborg by. Der er planer om at gøre Svanninge Bakker til nationalpark, hvilket bekræfter at omgivelserne omkring stedet her, er naturskønt med masser af luft og brede vidder. Stedet emmer af natur, ro og dyreliv.
Der er 3,4 km. ned til Faaborg centrum, som tilbyder alle former for indkøbsmuligheder. Nærmeste Dagli’ Brugs ligger 1,1 km. væk.
Faaborg er en havneby med en lang kystlinje, der emmer af havnemiljø og strandliv.
Der er 1,7 km. til rutebilstationen.
De 5 kollegieværelser på afd. Svanninge er beliggende i 2 af længerne. Værelserne består af et rum på ml. 15-18 m2. Der deles om toilet og bad. Begge længer har eget fælles køkken, hvor den unge kan lave mad, – enten med støtte fra personale eller ved egen hjælp.
Det ene køkken er et stort fælleskøkken, hvor der hver dag laves fælles mad til alle de beboere, der ønsker at indgå i denne ordning.
Der er flere store fælles opholdsrum, hvor der forefindes TV og andre aktivitetsmuligheder (bobspil, bordfodbold o.l.)
Der er kreativt værksted, hvor kreativiteten kan udfoldes i al sin sanselighed.
Der er træværksted samt andet værksted.
Der er fælles vaskeri med diverse maskiner og tørretumblere. Borger skal selv sørge for indkøb af sæbe, skyllemiddel o.l.
De 3 flexpladser på afd. Svanninge er beliggende i 3. længe.
Værelset består af 1 rum på ml. 15-17 m2. eget bad og toilet, samt mulighed for tekøkken.
Der er ligeledes et fælleskøkken og 2 fælles opholdsstuer i den længe.
4. længe bruges til kontor, administration, yoga-/meditationssal og behandlerrum.
Derudover er der udendørsarealer med eget hønsehold. Vi har væksthus, nyttehave, frugttræer og bålplads.
Hos Green Care Svanninge skabes der naturligt et hjemligt miljø med mange hyggekroge, både inde som ude, samt orden.
Ved indskrivning på Green Care afd. Svanninge skal borger selv medbringe relevant inventar. Det er ikke muligt for borger at få opmagasineret overflødigt inventar i afdelingens andre rum.
Der tilbydes en plads i skur til eventuelt en cykel, knallert eller andet lille køretøj.
Green Care afd. Svanninge kan indrette værelset ud fra borgers særlige behov, dog efter aftale med kommunen.
Green Care afd. Svanninge er ikke egnet til immobile borgere eller gangbesværede, da terrænet og gårdsplads er ujævnt. Ligeledes ligger mange værelser på 1. sal.
Green Care afd. Svanninge inkluderer udover botilbuddet egen STU-afdeling.
Se hjemmesiden for yderligere information: www.greencare-group.dk

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: