Værd at vide om STU

kontakt os
Telefon og Email
}
Kontortid

Mandag -Fredag: 8:00-16:00

Weekend: lukket

Adresse

Brahesvej 14

5600 Faaborg

Hvad er STU

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3-årig uddannelse for unge med særlige behov og henvender sig til unge med f.eks. indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, angst, udviklingshæmning etc. Med STU kan eleverne opnå personlige, sociale og faglige kompetencer og blive afklaret om fremtidig  beskæftigelses- og boform. 

OCN – få bevis på det du har lært

På en STU er der ikke eksamener. For at du kan få papir på det du kan, anvender vores STU-tilbud  metoden OCN. OCN står for Open College Network (OCN) og sikrer at du som elev får et troværdigt papir på læring og kompetencer, som kan bruges ved jobsøgning, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende. 

Samtidig føles det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan. Med OCN metoden kan man få dokumenteret sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

OCN metoden giver både mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som f.eks. sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes under uddannelsen.

Sådan bliver du elev hos os

Hvis du gerne vil være STU-elev hos os, skal du: 

1. Ring til os på 70 27 27 28. Her kan du stille spørgsmål og du har også mulighed for at aftale en rundvisning.

2. Er du stadig interesseret i at blive STU-elev hos os efter rundvisningen, kan evt. praktik aftales, hvor du arbejder og evt. bor på skolen. 

3. Hvis du efter praktikken gerne vil starte som STU-elev og vi kan tilbyde dig det du har brug for, så kontakt UU-vejleder eller sagsbehandler i din kommune. 

Når du er færdig med din uddannelse

Når du har et halvt år tilbage skal du bestemme følgende:

1. Hvad vil du helst arbejde med?

2. Hvor vil du bo?

Vi kan være behjælpelige med at finde et arbejde og en bolig, hvor du kan blive, når du er færdig med din uddannelse.

Til forældre og pårørende

Et godt samarbejde er vigtigt for både den unge, forældre og personale. Når en ung under 18 år starter i et forløb hos os, vil der i starten være et tæt samarbejde mellem forældre og personale med henblik på at give den unge den bedst mulige start. Hvis noget ikke skulle gå efter planen, finder vi tid til at mødes, så vi i fællesskab får skabt gode løsninger på evt. udfordringer.

Der afholdes statusmøder to gange om året, hvor eleven, forældre, sagsbehandler og den unges kontaktperson fra personalegruppen deltager. For at sikre os at den unge udvikler sig i den rigtige retning har vi løbende opfølgninger på den unges uddannelsesplan. I vil som forældre have adgang til alt, der vedrører jeres unge, såfremt den unge er under 18 år. Er den unge over 18 år skal forældre have tilladelse af den unge for at sidde med ved møder og dette gælder ligeledes med hensyn til at få adgang til dokumenter, der vedrører den unge.

Kontakt information

Du er altid velkommen til at kontakte os på: